“Media në tranzicion” / Lutfi Dervishi: Gjithçka ka ndryshuar, problemet janë po ato

-Sikur të hidhnit një vështrim retrospektiv në këto tridhjetë vjet të tranzicionit postkomunist, cilat do të renditnit si arritjet dhe dështimet më të qenësishme të medias shqiptare? Në dhjetëvjeçarin e parë, violinë e parë ishin gazetat, në të dytin televizionet private dhe në dhjetëvjeçarin e tretë rrjetet sociale, mediat e NGO-ve dhe mediat e politikanëve. … Continue reading “Media në tranzicion” / Lutfi Dervishi: Gjithçka ka ndryshuar, problemet janë po ato