Your Life

6 RREGULLA që do të të bëjnë “të rrezikshëm”

1

FOL MË NGADALË

Të folurit ngadalë është shenjë besimi në atë që po thua. Të lejon që të zgjedhësh fjalët me kujdes, duke e vënë theksin tek rëndësia e asaj që po thua.

2

KURRË MOS U PËRGJIGJ MENJËHERË

Prit pak sekonda, përpara se të përgjigjesh. Përgjigju qetësisht dhe saktësisht. Kështu do mundesh të mbledhësh mendimet dhe të shmangësh reagimet impulsive.

3

EC ME SHPATULLAT DREJT

Gjithmonë ruaj drejtqëndrimin. Kjo jo vetëm që ndihmon shëndetin fizik, por edhe u komunikon të tjerëve një prani të fortë dhe të vendosur.

4

KURRË MOS KËRKO OSE MOS U LUT NËSE NUK TË FTOJNË APO NUK TË PËRFSHIJNË

Ky rregull ka të bëjë me respektin për veten si dhe për ruajtjen e kufijve personalë që nuk duhen shkelur.

5

KUR BUZËQESH, PËRDOR SYTË JO BUZËT

Buzëqeshja me sy është një mënyrë e shkëlqyer për t’u lidhur me të tjerët, në një mënyrë më të thellë.

6

PRANO ATË QË ËSHTË JASHTË KONTROLLIT TËND

Mos reago ndaj gjërave që janë jashtë kontrollit tënd. Fokusohu mbi ato që mund të kesh ndikim, dhe të tjerat injoroji.

Back to top button