Keshilla

Fati i një vajze përcaktohet nga marrëdhënia që ka me babanë e saj

Mos harroni, një vajzë ka nevojë për dashurinë e babait të saj, jo më pak se nëna e saj. Varet nga shembulli juaj atëror si do të zhvillohen marrëdhëniet e saj kur të jetë rritur me njerëzit, të cilët do t’i zgjedhë si burra dhe, si rrjedhim, se si do të zhvillohet jeta e saj personale në atë kuptim.

Ji i dashur me nënën e vajzës tënde. Një vajzë duhet të shohë një shembull të dashurisë dhe respektit midis një burri dhe një gruaje, për shembull midis figurave të rëndësishme siç janë prindërit e saj. Kjo përcakton modelin e duhur të themelit për marrëdhëniet e ardhshme të vajzës suaj me burrat.

Tregoni besim tek vajza juaj, bisedoni me të për problemet e saj, tregoni shqetësim, jini të pranishëm në momente vendimtare në jetën e saj, por hiqni dorë kur është e nevojshme dhe respektoni zgjedhjet e saj.

Tregoni ngrohtësi në marrëdhënien me vajzën tuaj, përqafojeni, komplimentojeni, admirojeni, jepini dhurata, jini të sinqertë. Shmangni mbrojtjen e vajzës suaj, gjithmonë! E dimë që e do. Por, me një tepricë dashurie atërore, një vajzë mund të zhvillojë një varësi të fortë emocionale nga babai i saj, e cila nuk shkakton më pak dëme sesa mungesa e dashurisë atërore.

Tregoni mirëkuptim dhe interes të sinqertë për jetën e vajzës suaj, kaloni kohë së bashku (shkoni në teatër, shkoni në ekspozita dhe koncerte, planifikoni pushime, dëgjoni muzikën që ajo do, interesohuni për atë që pëlqen, frymëzojeni atë të zhvillojë veten).

Ji i rreptë kur është e nevojshme, por gjithmonë i mençur dhe i drejtë. Ndëshkoni me dashuri, pa inat, duke shpjeguar veprimet tuaja. Mos lejoni kurrë të sulmoheni nga vajza juaj! Respektoni personalitetin e vajzës suaj, edhe nëse ajo është akoma shumë e re. Jini pozitivë dhe zhvilloni sensin e humorit.

Bëhu një shembull i denjë mashkullor në gjithçka! Inkurajoni feminitetin te vajza juaj. Mos harroni, ju jeni burri më i rëndësishëm në jetën e një gruaje të vogël në rritje: vajza juaj.

Ajo ju shikon nga afër dhe merr vendime për jetën në moshë të hershme. Mos e humbisni fëmijërinë e vajzës suaj! Në fund, shpresoj të fitoni shpërblimin më të lartë: dashurinë dhe mirënjohjen e vajzës suaj, dhe më e rëndësishmja, do ta shihni atë si një grua të lumtur në të ardhmen. Paçi fat!

Back to top button
Close
Close