Artikujt dhe intervistat e kësaj rubrike janë pjesë e serisë së refleksioneve rreth rolit të medias në tri dekadat e tranzicionit postkomunist, një projekt i Bota.al në bashkëpunim me Institutin Shqiptar të Medias, në kuadrin e Programit të Promovimit të Tranzicionit të Republikës Çeke.
Pikëpamjet e shprehura janë të autorëve dhe nuk reflektojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorit apo partnerit të Projektit.
Çdo portal / gazetë që do t’i ripublikojë këto materiale duhet t’i referohet burimit fillestar.

Media në Tranzicion / Kur interesat e publikut janë në fund të listës

Intervistë me gazetaren Klementina Cenkollari


Gazetaria, ndërmjet publikut dhe pronarit

Intervistë me gazetarin Robert Goro


Media në tranzicion: Të jesh i pavarur në Shqipëri, ende konsiderohet tabu. Interviste me publicistin Afrim Krasniqi


“Media në tranzicion” / Alfred Peza: Shqipëria, më shumë media se sa ngjarje


“Media në tranzicion” / Lutfi Dervishi: Gjithçka ka ndryshuar, problemet janë po ato


 

Back to top button