Magazine

“Nëse diçka  nuk është e vërtetë, e mirë, apo e vlefshme, preferoj të mos e marr vesh”

Bisedë me Sokratin

Në këtë artikull ju sjellim një bisedë të Sokratit, filozofit të njohur, me një kalimtar, i cili po mundohej t’i thoshte diçka për mikun e tij. Në kushte të tilla, filozofi e pyeti nëse atë që i thoshte, a e kishte kaluar tri herë në mendje apo jo. Arsyen do të mund ta zbuloni më poshtë në bisedën e tyre.

“Një ditë, Sokrati iu afrua një burri që i tha:
– Duhet t
ë të them diçka për mikun tënd.
– Prit nj
ë moment, – i tha filozofi. – E ke kaluar gjithçka që do të më tregosh tri herë në mendje?.
Nd
ërkohë vuri re që burri pranë po e shihte i hutuar, ndaj shtoi: – Përpara se të flasësh, duhet ta mendosh diçka tri herë. Mendimi i parë është ai i së vërtetës. A je i sigurtë se çfarë do të më thuash është e vërtetë?
– N
ë fakt, jo. E kam dëgjuar nga të tjerët.
– Atëherë besoj se e kaluar për herë të dytë në mendje. Hera e dytë shërben për të kuptuar qëllimin e asaj që do të tregosh. Nëse diçka nuk është e vërtetë, është të paktën diçka e mirë?
– Jo, nuk
është diçka e mirë, përkundrazi… – ia ktheu burri.
– At
ëherë le të diskutojmë mendimin e tretë. A është e vlefshme ajo që do më thuash për mikun tim? Do tëmë shërbejë për diçka? – i tha Sokrati.
– Eh, n
ë të vërtetë jo.
– E sheh? – vazhdoi dijetari. – N
ëse ajo që do të më thuash nuk është e vërtetë, e mirë, apo e vlefshme, atëherë preferoj të mos e marr vesh dhe të këshilloj ta harrosh”.

Back to top button