Horizonti.al

A ekziston koha në hapësirë?

Screen Shot 2015-08-31 at 12.24.09 PM

Shkenca jonë bazohet në pretendimin se ligjet e fizikës, dhe kalimi i kohës, ekzistojnë përmes Universit. Koha është një temë komplekse për fizikantët. Ajnshtaini tregoi se koha dhe hapësira janë të lidhura ngushtë dhe se ecja përpara e kohës është relative, jo absolute. Megjithëse nuk ka asgjë në fizikë që thotë se koha duhet të rrjedhë në një drejtim të caktuar, shkencëtarët përgjithësisht bien dakort se koha është një tipar shumë real i Universit. Shkenca jonë bazohet kështu në pretendimin se ligjet e fizikës, dhe kalimi i kohës, ekzistojnë përmes Universit./Bota.al

Leave a Reply

Back to top button