Enciklopedike

A mund të studiohet evolucioni në laborator?

Screen Shot 2015-03-18 at 10.40.18 AM

Proceset evolutive studiohen gjithmonë me metoda eksperimentale, por duke përdorur organizma që riprodhohen me shpejtësi, si bakteret, shkencëtarët mund të vëzhgojnë evolucionin në punë edhe në laboratorë. Gjatë njërit prej këtyre studimeve është parë që bakteri Pseudomonas aeruginosa pëson një mutacion që i jep më shumë flagjelë (në krahasim me të vetmin “bisht” me të cilin është i pajisur normalisht), duke shtuar shpejtësinë.

Në natyrë, bakterit i shërben të gjejë vetëm një pikë të mirë ku të ngulet (për shembull në trupin tonë), por në terrenin e kulturës në laborator mutantët janë të preferuarit sepse ia dalin të kapin më shumë ushqim. Në eksperiment mutantët “e shpejtë” me më shumë flagjelë janë formuar në fakt me shpejtësi në formën “e egër”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close