Keshilla

Ata që nuk mund të kontrollojnë veten, përpiqen të kontrollojnë të tjerët

Në të vërtetë, kjo përpjekje pothuajse obsesive për të kontrolluar të tjerët zbulon një nevojë të thellë për t’u “ushqyer” dhe një frikë të thellë të braktisjes.

Ndonjëherë njerëzit që nuk janë në gjendje të kontrollojnë frikën, boshllëqet, pasiguritë dhe zhgënjimet e tyre ndiejnë një nevojë të domosdoshme për të kontrolluar të tjerët.

Ata përpiqen t’u imponojnë mendimet dhe vendimet e tyre, duke i detyruar ata që të përputhen me dëshirat e tyre dhe të plotësojnë nevojat e tyre. Kjo sjellje i çon ata të krijojnë marrëdhënie dominuese në të cilat ata përfundojnë duke mbytur të tjerët, duke i privuar nga oksigjeni thelbësor psikologjik për të jetuar.

Kjo nevojë për të kontrolluar të tjerët manifestohet në kontekste, kohë dhe situata të ndryshme. Mund të jetë një nënë ose baba i pasigurt që përpiqet të kontrollojë fëmijët e vet në mënyrë që ata të jenë nën mbrojtjen e tyre për aq kohë sa të jetë e mundur.

Mund të jetë një person që kontrollon partnerin e vet duke u përpjekur të krijojë një marrëdhënie të varur emocionale në mënyrë që të mos e braktisin.

Ose mund të jenë miq, kolegë dhe shefa të vështirë që merren me kontrollimin, manipulimin dhe / ose shantazhin e sjelljes.

Leave a Reply

Back to top button