Infographics

Dezinformimi në mediat sociale

Aksesi dhe shpejtësia

Media sociale mundëson ndarjen e menjëhershme dhe qasjen në informacion, duke e bërë më të lehtë për informacionet e rreme, të përhapen me shpejtësi para se të kontrollohen faktet.

Përforcimi me algoritëm

Algoritmet e mediave sociale i japin përparësi përmbajtjes që angazhon përdoruesit, pavarësisht saktësisë së saj. Informacionet e rreme sensacionale ose të diskutueshme priren të marrin angazhim më të madh nga përdoruesi, duke marrë kështu më shumë dukshmëri.

Jehona

Media sociale shpesh krijojnë dhoma të jehonës, ku përdoruesit ekspozohen ndaj informacionit dhe mendimeve që forcojnë bindjet e tyre ekzistuese. Kjo çon në përhapjen e pakontrolluar të dezinformatave.

Anonimiteti dhe Bot-et:

Anonimiteti i siguruar nga media sociale lejon individët dhe entitetet (përfshirë bots) të shpërndajnë informacione të rreme pa përgjegjshmëri.

Rënia e autoritetit të mediave tradicionale

Rritja e mediave sociale si një burim lajmesh ka përkuar me një rënie të besimit në median tradicionale, duke e bërë më të lehtë tërheqjen prej dezinformatave.

Ndikimi në opinionin publik dhe sjelljen

Ndikimi mbi besimet dhe qëndrimet

Keqinformimi mund të ndryshojë ndjeshëm opinionin publik, veçanërisht për tema të diskutueshme si politika, shëndetësia ose shkenca. Shpesh luan me emocionet, duke çuar në besime të forta, por të keqinformuara.

Informacionet e rreme mbi shëndetin

Gjatë krizave shëndetësore si pandemia COVID-19, keqinformimi ka çuar në sjellje të rrezikshme, si refuzimi për të ndjekur udhëzimet e shëndetit publik ose përdorimi i trajtimeve të paprovuara.

Polarizimi politik

Keqinformimi kontribuon në polarizimin politik duke promovuar pikëpamje ekstreme dhe duke minuar besimin në institucionet dhe proceset demokratike.

Lëvizshmëria dhe Veprimet

Mund të nxisë veprime në botën reale, duke filluar nga ngacmimi dhe dhuna deri te pjesëmarrja në ngjarje të bazuara në premisa të rreme.

Rrënimi i besimit

Natyra e përhapur e dezinformatave gërryen besimin e publikut në burime dhe institucione të besueshme, duke e bërë të vështirë trajtimin e çështjeve sociale në mënyrë efektive.

Back to top button