Thenie

“Mendohu dy herë para se të flasësh”. Thënie të veçanta e motivuese nga Napoleon Hill

“Çdo gjë që mendja e njeriut mund ta konceptojë dhe besojë, mund ta arrijë”.

“Të ashtuquajturat dështime janë vetëm sfida të përkohshme”.

“Mundësia… ndonjëherë vjen e ngatërruar në formën e mungesës së fatit apo humbjes së përkohshme”.

“Mendohu dy herë para se të flasësh, sepse fjalët dhe ndikimi yt mund të hedhin themelet e suksesit ose dështimit në mendjen e dikujt”.

“Mbaje mendjen tënde të fiksuar në atë çfarë do në jetë: jo në atë që nuk do”.

“Mbaje mendjen të përqendruar në një synim të caktuar dhe vëzhgo se si bota qëndron pranë teje për të lejuar ta arrish atë gjë”.

“Pika e fillimit të çdo arritjeje është DËSHIRA. Mbaje këtë vazhdimisht në mendje. Dëshira e dobët sjell rezultate të dobëta, ashtu si një zjarr i dobët sjell më pak nxehtësi”.

“Kur vendos ta mbyllësh në mendjen tënde derën e mendimeve negative, dera e mundësive hapet për ty”.

“Duhet të përqendrohesh tek mundësitë për sukses, jo tek mundësitë për dështim”.

“Njeriu mund të korrë sukses më shumë dhe më shpejt duke i ndihmuar të tjerët të jenë të suksesshëm”.

Back to top button