Thenie

“Mosmirënjohja është thelbi i poshtërsisë”. Thënie nga Immanuel Kanti

“Përvoja pa teorinë është e verbër, por teoria pa përvojë është një lojë intelektuale e mirëfilltë”.

Kush është mizor ndaj kafshëve, është po aq i pandjeshëm edhe ndaj njerëzve”.

“Vepro në atë mënyrë që, parimi juaj i veprimit të bëhet vetvetiu një ligj për të gjithë botën”.

“Lumturia nuk është një ideal i arsyes, por i përfytyrimit”.

Është e domosdoshme që unë të jetoj i lumtur, por është e domosdoshme që sa të jetoj, të jetoj me nder”.

“Papjekuria është paaftësia që dikush të përdorë inteligjencën e vet, pa u udhëhequr nga dikush tjetër”.

“Mosmirënjohja është thelbi i poshtërsisë”.

“Arsyeja njerëzore përshkohet nga pyetje që nuk mund t’i injorojë, pas ii janë parashtruar nga natyra e vetë arsyes, kundrejt të cilës sidoqoftë nuk mundet të japë përgjigje, sepse ato kalojnë të gjitha aftësitë e arsyes njerëzore”.

Mund ta njohësh zemrën e një njeriu, edhe nga mënyra se si i trajton kafshët”.

“Mendimet pa përmbajtje janë të zbrazëta. Frymëzimet pa koncepte, të verbëra”.

Back to top button