Shkence

Ne jemi vetëm një prej gjashtë specieve të ndryshme njerëzore

Screen Shot 2016-08-31 at 22.52.15Homo sapiensët kanë qenë në këtë tokë për rreth 200.000 vite. Por speciet e para njerëzore erdhën pas ndarjes nga majmunët, rreth 2.8 milion vjet më parë. Pas kësaj, ka pasur shumë humanë që ekzistonin para njeriut modern, apo species së njohur si Homo sapiens sapiens. Homo nënkupton gjininë e njeriut, dhe Homo sapiens sapiens (nënspecie e Homo sapiens ku bën pjesë njeriu modern) është specia e fundit e mbetur të gjinisë. Kjo do të thotë, ne jemi të vetmit njerëz të mbetur. Edhe pse numri i saktë është i diskutueshëm, besohet se ka pasur më shumë se gjashtë specie njerëzore. Para Homo Sapiens, kanë qenë Homo Habilis, Homo rudolfensis, Homo Erektus dhe Homo heidelbergensis. Homo sapiens ishin bashkëkohës me Homo neanderthalensis dhe Homo floresiensis. /bota.al

Leave a Reply

Back to top button