Horizonti.alMAIN

Po sikur Universi të jetë krijuar nga një Big Bang i errët?​

Big Bang që mendojmë mund të mos ketë qenë i vetmi. Shfaqjes së grimcave dhe rrezatimit në Univers, mund ti jetë bashkuar një Big Bang tjetër e “përmbyti universin tonë me grimca të materies së errët. Dhe ne mund të jemi në gjendje që ta zbulojmë atë.

Në tablonë kozmologjike standarde, Universi i hershëm ishte një vend shumë ekzotik. Ndoshta gjëja më e rëndësishme që ka ndodhur në kozmosin tonë ishte ajo e zgjerimit, që në kohët shumë të hershme pas Big Bengut diktoi një periudhë zgjerimi jashtëzakonisht të shpejtë. Kur mbaroi ky proces, u prishën fushat kuantike ekzotike që e nxitën atë ngjarje, duke u shndërruar në vërshimin e grimcave dhe rrezatimit që mbeten sot.

Kur Universi ynë ishte më pak se 20 minuta i vjetër, ato grimca filluan të grumbulloheshin në protonet dhe neutronet e para gjatë asaj që ne e quajmë Bërthamë të Shpërthimit të Madh.

Nukleosinteza e Big Bang është një nga shtyllat e kozmologjisë moderne, pasi llogaritjet pas saj parashikojnë me saktësi sasinë e hidrogjenit dhe heliumit në kozmos.

Megjithatë, pavarësisht suksesit në vizualizimin e pamjes së Universit të hershëm, ne ende nuk e kuptojmë materien e errët, e cila është forma misterioze dhe e padukshme e materies,zë shumicën e masës në kozmos. Supozimi standard në modelet e Big Bengut, është se çfarëdo procesi që gjeneronte grimcat dhe rrezatimi, ai krijoi gjithashtu edhe materien e errët.

Dhe pas kësaj, materia e errët u shfaq aty duke injoruar gjithë të tjerët. Por një ekip studiuesish kanë propozuar një ide të re. Ata argumentojnë se epokat e zgjerimit dhe të BigBang-ut nuk ishin të vetmet. Lënda e errët mund të ketë evoluar përgjatë një trajektoreje krejtësisht të veçantë.

Sipas këtij skenari kur përfundoi zgjerimi, ai ende e përmbyti” Universin me grimca dhe rrezatim. Por jo me materie e errët. Në vend të kësaj kishte mbetur një fushë kuantikenuk u zbeh. Ndërsa Universi zgjerohej dhe ftohej, ajo fushë kuantike shtesë u transformua përfundimisht duke shkaktuar formimin e materies së errët.

Avantazhi i kësaj qasjeje, është se ajo e shkëput evolucionin e materies së errët nga materia normale, në mënyrë që Bërthama e Big Bang-ut të mund të vazhdojë siç e kuptojmë aktualisht, ndërkohë që materia e errët evoluon përgjatë një pike të veçantë.

Kjo qasje krijon mundësi për eksplorimin e një larmie të pasur modelesh teorike të materies së errët, sepse tani që ajo ka një gjurmë të veçantë evolucionare, është më e lehtë të mbash gjurmët e saj për të parë se si mund të krahasohet me vëzhgimet.

Për shembull, ekipi që qëndron pas këtij studimi ishte në gjendje të përcaktonte se nëse do të kishte një të ashtuquajtur Dark Big Bang, ai duhej të ndodhte kur Universi ynë ishte më pak se 1 muajsh. Po ashtu hulumtimi zbuloi se shfaqja e një Big Bangu të Errët krijoi ​​një grupimunik valësh gravitacionale të forta vazhdojnë të ekzistojnë edheUniversin e sotëm.

Back to top button