Enigma

Sfida për mendjen: Tre zgjedhjet

Kanë ikur dritat. Dhoma ka tre dyer. E para është e gjelbër, e dyta është e purpurt, dhe e treta është e verdhë. Ti shkon përmes derës së gjelbër. Aty e gjen veten përballë tre dyerve të tjera. E para është blu, e dyta është e kuqe, dhe e treta është portokalli. Ti zgjedh të kuqen. Pasi shkon përmes derës së kuqe, e gjen veten përballë tre dyerve të tjera. E para ka një trekëndësh, e dyta ka një katror, dhe e treta një rreth. Më në fund, arrin të kalosh përmes derës me katror dhe të jepen tre zgjedhje për mënyrën si të vdesësh. E para është karrikja elektrike, e dyta është mbytja dhe e treta është vrasja. Nuk doni të vdisni por ju duhet të zgjidhni. Cilën zgjidhni?

[accordion title='Kliko për përgjigjen:']Sigurisht që karriken elektrike. Kanë ikur dritat![/accordion]

Screen Shot 2016-05-14 at 08.23.01

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close